Η «ABConstructions» ιδρύθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Άγγελο Μπαρούνη με έδρα το Νέο Ψυχικό. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση Τεχνικών Μελετών & η κατασκευή Οικοδομικών Ιδιωτικών Έργων.

Η πολυετής εμπειρία, η τεχνογνωσία, η ποιότητα, η οικολογία, η ικανότητα τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών, η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών, η εφαρμογή αρίστης ποιότητας υλικών, η τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν την «ABConstructions».

Για την υλοποίηση των έργων της, η «ABConstructions» συνεργάζεται με έμπειρους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Εσωτερικών Χώρων, Τεχνολόγους κ.α., με εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και χρησιμοποιεί άρτια εκπαιδευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Office

Άγγελος Μπαρούνης

Βιογραφικό

Ο Άγγελος Μπαρούνης γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής από το 1993 ως Επιβλέπων Μηχανικός, Μελετητής και Κατασκευαστής μεγάλου αριθμού Ιδιωτικών Έργων εντός και εκτός Αττικής όπως Πολυτελών Κατοικιών, Πολυκατοικιών, Ιδιωτικών Σχολείων, Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων, Parking Δημόσιας Χρήσης, Επαγγελματικών Χώρων.
Από το 2010 είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Β΄ τάξης, εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), έχοντας στο ενεργητικό του πληθώρα ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Παράλληλα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) συμμετέχοντας ως κατασκευαστής σε Δημόσια Έργα.

Φιλοσοφία

Δέσμευση στην υψηλή ποιότητα με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.