Τεχνικές Μελέτες

test1

Αρχιτεκτονικές, Στατικές και Μελέτες Εγκαταστάσεων • Τοπογραφικά Διαγράμματα • Προϋπ/σμοί & Χρονοδιαγράμματα • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Μελέτες Εφαρμογής

test1

Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής • Κατασκευαστικές & Τεχνικές Λεπτομέρειες Έργου.

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων

test1

Σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εσωτερικών Χώρων • Διαρρύθμιση • Διακόσμηση • Λειτουργικότητα • Προτάσεις Υλικών & Εξοπλισμού.

Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων

test1

Σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εξωτερικών Χώρων • Διαρρύθμιση • Διακόσμηση • Λειτουργικότητα • Προτάσεις Υλικών & Εξοπλισμού

Επίβλεψη

test1

Παρακολούθηση Οικοδομικών Εργασιών • Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων & Προϋπ/σμού • Αξιολόγηση Οικ. Προσφορών • Αναθέσεις Εργασιών σε Εργολάβους

Κατασκευή

test1

Κατασκευή & Ανακατασκευή Ιδιωτικών Έργων, κατοικιών – πολυκατοικιών – ειδικών κτιρίων – επαγγελματικών κτιρίων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

test1

Εκτίμηση κόστους ακινήτου & εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτου βάσει της θέσης του & των ιδιοτήτων του

Αυθαίρετα – Βεβαιώσεις Νομιμότητας

test1

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4014/2011 • Βεβαιώσεις νομιμότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων | Περισσότερα

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων

test1

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης • Ενεργειακή βελτίωση • Εκπόνηση μελέτης ΚΕΝΑΚ | Περισσότερα