Ριζική ανακαίνιση σε Ισόγεια Κατοικία στην Ηλιούπολη
  • Aνακαίνιση κατοικίας Ηλιούπολη
  • Aνακαίνιση κατοικίας Ηλιούπολη
  • Aνακαίνιση κατοικίας Ηλιούπολη
  • Aνακαίνιση κατοικίας Ηλιούπολη
  • Aνακαίνιση κατοικίας Ηλιούπολη
Χώρος : 120 τ.μ.
Μελέτη : 1 μήνας
Κατασκευή : 2 μήνες