Μελέτη και Ανακατασκευή Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος στην περιοχή Βραχάκια Χανίων.
Χώρος : 300 τ.μ.
Μελέτη : 1 μήνας
Κατασκευή : –