Κατασκευή Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ισόγειο – πατάρι) στο Θησείο
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
Χώρος : 200 τ.μ.
Μελέτη : 3 μήνες
Κατασκευή : 4 μήνες


Διαδικασία Κατασκευής

  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.
  • Κατασκευή Καταστήματος, Θησείο.