Μελέτη και Κατασκευή Μονοκατοικίας στον Άγιο Στέφανο
  • Κατασκευή Μονοκατοικίας, Αγ.Στέφανος
  • Κατασκευή Μονοκατοικίας, Αγ.Στέφανος
  • Κατασκευή Μονοκατοικίας, Αγ.Στέφανος
Χώρος : 400 τ.μ.
Μελέτη : 4 μήνες
Κατασκευή : 12 μήνες