Ανακαίνιση Διαμερίσματος Ά ορόφου Διώροφης Οικοδομής στην περιοχή του Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
  • Ανακαίνιση Διαμερίσματος, Παπάγου
Χώρος : 130 τ.μ.
Μελέτη : 1 μήνας
Κατασκευή : 3 μήνες