Μελέτη και Σχεδιασμός Εκθεσιακού Περιπτέρου σύμφωνα με τις ανάγκες του εκθέτη για τη συμμετοχή του σε έκθεση ζαχαροπλαστικής.
Χώρος : 30 τ.μ.
Μελέτη : 2 ημέρες
Κατασκευή : 2 ημέρες