Μελέτη και κατασκευή δικηγορικού γραφείου στην οδό Αλεξάνδρας.
  • Κατασκευή Γραφείου, Αλεξάνδρας
  • Κατασκευή Γραφείου, Αλεξάνδρας
  • Κατασκευή Γραφείου, Αλεξάνδρας
  • Κατασκευή Γραφείου, Αλεξάνδρας
  • Κατασκευή Γραφείου, Αλεξάνδρας
Χώρος : 105τ.μ.
Μελέτη : 1 μήνας
Κατασκευή : 4 μήνες