Ανακατασκευή Υπάρχοντος Τετραώροφου Κτιρίου με Υπόγειο & Ισόγειο για την στέγαση Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου στο Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
Χώρος : 6.000 τ.μ.
Μελέτη : 2 μήνες
Κατασκευή : 4 μήνες


Διαδικασία Κατασκευής

 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο
 • Le Monde, Μοσχάτο