Μελέτη & Κατασκευή Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Αθήνα Ισόγειο & Υπόγειο
Πανόρμου 74, Πανόρμου
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
Χώρος : 60 τ.μ.
Μελέτη : 10 ημέρες
Κατασκευή : 1 μήνας
Μελέτη & Κατασκευή Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή των Αμπελοκήπων
Αλεξάνδρας 213Α, Αμπλεκόκηποι
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
Χώρος : 58 τ.μ.
Μελέτη : 10 ημέρες
Κατασκευή : 1 μήνας
Μελέτη & Κατασκευή Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ζωγράφου
Παπάγου 100, Ζωγράφου
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
  • Mr Hot Dog, Κατασκευή Αλυσίδας Καταστημάτων
Χώρος : 54 τ.μ.
Μελέτη : 10 ημέρες
Κατασκευή : 1 μήνας